مصاحبات خبری

مصاحبات خبری با جناب آقای مهندس محمد سعید ملکی مدیریت شرکت نیکسازان:

مصاحبه با شبکه خبر

مصاحبه با خبرگزاری فارس

مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان

مصاحبه با عیار آنلاین

مصاحبه با خبرگزاری مهر

مصاحبه با ماین نیوز

مصاحبه با دنیای اقتصاد

مصاحبه با خبرگزاری تنسیم