نوسازی

نمونه پروژه های انجام شده توسط شرکت نیکسازان:

gallery

"35متری گلستان-سوسن آبادی-خ ایوبی-پروژه مهندس دروگری

 

gallery

کاشان-پروژه مهندس سالمی/میرفتاحی

 

gallery

 

بلوار کمالی-خ نسیم-نبش خ طالقانی-مهندس سرچمی

 

gallery

"بلوار عدل-بلوار کمالی-فجر6-مهندس سرچمی

 

gallery

 

"بلوار عدل-بلوار کمالی-فجر6-مهندس سرچمی

 

gallery

 

شاهین شمالی-لاله نهم-مهندس رستمی

 

gallery

 

دهکده المپیک-خ زیبا دشت-خ چشمه غربی-مهندس اکبری

 

gallery

 

نوشهر-به سمت سی سنگام-روبروی مجتمع چلندر-مهندس علیزاده

 

gallery

تهرانپارس خ جشنواره-مهدس ملکی

 

gallery

 

ویلاشهر-کوچه34- مهندس کریم زاده

gallery

 

مهرآباد جنوبی-خ 20 متری پادگان-خ 10 متری شهید فرحزادی-مهندس رجبی

 

دیگر پروژه های انجام شده توسط شرکت نیکسازان

 

gallery